Administrație Publică

Formăm profesioniști din 1996.

CE ÎNSEAMNĂ ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ?

Masteratul în administrație publică se adresează în principal absolvenților studiilor universitare de nivel licență cu o durată de 3 ani care sunt interesați să-și aprofundeze cunoștințele, dar mai ales să-şi dezvolte abilităţile specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit. Administrația publică din România a fost implicată într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptări crescute din partea cetățenilor față de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic și social, cerințe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc.). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluții viabile; pregătirea managerială a funcționarilor publici este o condiție fără de care administrația publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării și eficientizării structurilor proprii.

Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puține. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administrației publice de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor și reglementărilor, la cel modern, în care administrația devine un furnizor de servicii publice. Programa masteratului este direct legată de necesitățile tehnice existente la nivelul administrației publice urmărind elemente precise:

  • dezvoltarea cunoștințelor de bază în domeniul științei administrative;
  • dezvoltarea unor abilități manageriale și a unei mentalități bazate pe necesitatea eficientizării funcționării serviciilor publice;
  • dezvoltarea unor metode și tehnici de analiză și lucru specializate în domeniu.

Linkuri importante

  • Plan de învățământ
  • Cursuri
  • Calendarul admiterii
  • Acte necesare înscriere
  • Regulamente
  • Taxe

CE POT FACE DUPĂ FACULTATE?

Curricula specializării oferă flexibilitatea și deschiderea necesară pentru ca absolvenții să își poată dezvolta o carieră atât în sectorul public cât și nonprofit. În plus, programul oferă competențe care pot fi transferate pentru ocuparea unor poziții și în sectorul privat.

Funcțiile posibile pe care absolvenții le pot ocupa sunt: consilier, expert, referent, referent de specialitate, inspector, inspector de specialitate în administrația publică, analist resurse umane, auditor intern în sectorul public, expert accesare fonduri structurale și de coeziune, expert achiziții publice, manager public, administrator public, secretar unitate administrativ-teritorială, expert în planificare urbană și teritorială, agent de dezvoltare locală, facilitator comunitar, consultant realizare strategii locale, manager de proiect, director de programe, specialist în scrierea de proiecte, fundraiser, coordonator de voluntari, formator, evaluator de proiecte/programe, specialist marketing pentru ONG-uri, lobbyist, consultant bugetar, auditor intern, consultant/analist economico-financiar, consultant fiscal, consultant dezvoltare organizațională, expert management strategic, evaluator.

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!