Anunț secretariat – cereri studii

Perioada de depunere online  a cererilor de prelungire de studii/transfer/reînmatriculare/întrerupere studii  este în perioada 2.09 – 6.09.2024. Cererile trimit pe emailul institutional diana.damian@ubbcluj.ro.

Cererile nedepuse în termen NU se mai aprobă.

Studenții aflați în una dintre aceste situații, trebuie să fie cu taxele de (să nu fie debitori).

Studenții din anul III care au minim 30 de credite, dar mai au examene restante,  trebuie să-și facă prelungire de studii sau vor fi exmatriculați. Prelungirea de studii se face pe două semestre. Aceștia nu vor achita taxă de școlarizare, doar examenele restante trecute în contract, înainte de fiecare sesiune.

Studenții aflați în situația de reînmatriculare, odată cu depunerea cererii de reînmatriculare trebuie sa achite taxa de 300 Ron (taxă de reînmatriculare). Aceștia nu vor achita taxă de școlarizare, doar examenele nepromovate în anul universitar anterior.

Studenții care solicită transfer la Învățământul la distanță, odată cu depunerea cererii de transfer trebuie sa achite 200 Ron ( taxă transfer).

            Împreună cu cererea veti atașa și chitanța (dacă este cazul). Toți studenții care se regăsesc într-una din aceste situații trebuie să trimită email pe adresa diana.damian@ubbcluj.ro în perioada 28 august-1 septembrie pentru a primi modelul de cerere și instrucțiuni referitoare la taxe, dacă este cazul.

Anunț secretariat – cereri studii

Perioada de depunere online  a cererilor de prelungire de studii/transfer/reînmatriculare/întrerupere studii  este în perioada 2.09 – 6.09.2024. Cererile trimit pe emailul institutional diana.damian@ubbcluj.ro. Cererile nedepuse

Read More »

Internsip pentru studenții #amp

Internship pentru studenții #amp Centrul Cultural Clujean Prezentare CCC / Proiect QUB Vezi aici Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj | Research Development Innovation Partners Prezentare Ptic/RDIP

Read More »

Anunț important secretariat

Program secretariat – de luni până vineri, între orele 9,00-12,00. Cererile pentru obținerea BURSEI DE PERFORMANȚĂ / MERIT/SOCIAL/MEDICAL – se depun exclusive pe platforma  https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ 

Read More »