Author: adrian.hudrea

Anunț secretariat – cereri studii

Perioada de depunere online  a cererilor de prelungire de studii/transfer/reînmatriculare/întrerupere studii  este în perioada 2.09 – 6.09.2024. Cererile trimit pe emailul institutional diana.damian@ubbcluj.ro. Cererile nedepuse