Despre #amp

Formăm profesioniști din 1996.

Departamentul de Administraţie și Management Public (AMP) al Universităţii Babeș-Bolyai, recunoscut de către minister ca având cele mai bune programe în domeniu din România, a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană (Tempus) şi Statele Unite ale Americii.

AMP a reprezentat încă de la început o excepţie între celelalte şcoli de administraţie publică din România, în principal deoarece a implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare interdisciplinară în studiul administraţiei publice.

Top 200

în lume

Locul 1

în România

1600

studenți

AMP operează de asemenea un program de masterat cu predare în limba română (Masterat în Administrație Publică) și unul cu predare în limba engleză care are patru specializări: Managementul Serviciilor Publice, Managementul Organizațiilor NonGuvernamentale, Dezvoltare Comunitară și Planificare Urbană și Guvernanța Economică a Sectorului Public. Aceste programe au fost create şi implementate în urma unor parteneriate instituţionale cu universităţi europene şi americane: Michigan State University, Graduate School of Public Affairs, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, Florida International University, şi School of Urban Affairs & Public Policy, University of Delaware.

American MPA (Master of Public Administration) este programul de masterat cu predare în limba engleză, acreditat de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) şi primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european încă din anul 2007.

De mai bine de 10 ani AMP realizează cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii din administraţia publică românească. Pe lângă activităţile de pregătire de scurtă durată (programe postuniversitare), AMP oferă și o serie de cursuri postuniversitare adresate celor care doresc să își continue educația după terminarea studiilor universitare. De asemenea, departamentul oferă cursuri deschise pe o mulțime de teme, care se pot adapta nevoilor identificate de partenerii din comunitate.

3 linii de studiu

AMP este singurul departament de administrație și management public din România cu linii de studiu cu predare în trei limbi: română, maghiară şi engleză.

Data
Science

Programul în limba română – Data Science / Știința Datelor Sociale – este singurul program de acest fel la nivel licență care își propune să dezvolte lideri. Destinat celor cu ambiții mari și orientați spre o carieră managerială, Data Science este un program dinamic, inovativ și riguros academic care îți oferă posibilitatea dezvoltării profesionale și personale în mediul deschis al FSPAC. Cei trei ani petrecuți în cadrul AMP-LEADERS îți vor oferi competențele și încrederea necesare pentru a fi un lider influent indiferent de cariera pe care o vei urma.

În ultimii 10 ani AMP a investit puternic în cercetare, a creat Centrul de Cercetare în Administraţia Publică (CCAP) prin intermediul căruia au fost derulate cercetări în domeniul administrației publice, precum: analiza procesului de reforma legislativă şi managerială în domeniul administraţiei publice, dezvoltarea abilităţilor necesare pentru analiza de politici publice, politica de mediu, studii comparative privind bugetelor locale în România, Ungaria şi Polonia, analiza comportamentului funcționarilor publici de execuție.

AMP editează două din puţinele reviste ştiinţifice de administraţie publică din ţară: Transylvanian Review of Administrative Sciences (revistă CNCSIS, categoria A, revistă indexată ISI) și Revista Transilvană de Științe Administrative (revistă CNCSIS, categoria B+), ambele disponibile online la adresa www.rtsa.ro. Revistele conţin articole de specialitate în limbile română sau engleză iar articolele trec printr-o procedură de peer review înainte de a fi publicate.

AMP este și editorul seriei Ştiinţele Administrative care până în prezent conţine peste 30 de titluri (sunt incluse aici cursuri şi cărţi scrise de profesorii români şi străini care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentului).

În prezent, AMP este membru al Asociaţiei Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică din România şi face de asemenea parte din diferite reţele care îşi desfăşoară activitatea în stransă legătură cu administraţia publică precum NISPAcee (Reţeaua de Institute şi şcoli de Administraţie Publică din Centrul şi Estul Europei) şi EGPA (Grupul European pentru Administratie Publică), fiind, în același timp, membru asociat al NASPAA (Asociaţia – Americană Naţională a Şcolilor de Administraţie şi Politici Publice).

Departamentul de Administraţie și Management Public are în prezent trei extensii: Bistriţa, Satu-MareSfântu Gheorghe.

HAI LA #AMP

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!