Granturi încheiate

Formăm profesioniști din 1996.

AMP este implicat atât în proiecte/granturi de cercetare științifică cât și în granturi de dezvoltare instituțională. Acestea din urmă vizează atât dezvoltarea programelor oferite de departament în sensul creșterii calității acestora și crearea de oportunități pentru studenți cât și desfășurarea unor activități de cercetare științifică.

GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Începând cu iulie 2018, Departamentul de Administrație și Management Public implementează în calitate de partener din partea UBB un grant PCCEF, competiția 2016, care vizează reziliența orașelor și regiunilor din Uniunea Europeană. Conceptul de reziliență explorează modul în care anumite comunități reacționează la diverse șocuri (riscuri) de tip economic, de mediu, sociale etc. și își revin în urma acestora. Din perspectiva proiectului, este important să identificăm care factori acționează ca determinanți ai rezilienței urbane și să înțelegem de ce unele regiuni își revin mai repede iar altele nu în urma unor crize. La finalul proiectului, ne propunem să avem construit și aplicat un indice de reziliență, mult mai complex decât ceea ce există în prezent în literatură.

Date sintetice despre proiect

Titlu – Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă

Cod – PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166

Responsabil UBB – conf univ dr Bogdana Neamțu

Durată proiect – 36 luni

Echipă din partea UBB – prof univ dr Călin Hințea, prof univ dr Dacian Dragoș, conf univ dr Cristina Hințea, lector univ dr Raluca Suciu, lector univ dr Bianca Radu, student doctorand Avram Georgiana, student masterand Bianca Andrianu

GRANTURI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)

Grant Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education.

Proiectul reunește un număr important de universități din Europa Centrală și de Est și își propune să sprijine schimbările în domeniul învățământului superior de administrație publică în conformitate cu obiectivele procesului Bologna. Obiectivele proiectului includ:
• Promovarea cooperării europene în asigurarea calității în vederea dezvoltării unor criterii și metodologii comparabile; și
• Promovarea dimensiunii europene în învățământul superior, în special în ceea ce privește dezvoltarea curriculară, cooperarea interinstituțională, schemele de mobilitate și programele integrate de studiu, formare și cercetare, care nu au fost aplicate pe deplin în cadrul învățământului universitar de administrație publică din țările din Europa Centrală și de Est.

Programele universitare din domeniul administrației publice variază foarte mult, în special în țările din Europa Centrală și de Est. Din această perspectivă, este foarte relevant să se faciliteze mecanismul de asigurare a calității, care să asigure nu numai calitatea comparabilă a proceselor educaționale dar și a rezultatelor (de exemplu calitatea absolvenților, cunoștințele, aptitudinile și experiența lor). În acest context, proiectul îți propune să investigheze rolul unui organism internațional de acreditare (EAPAA) precum și bune practici dezvoltate de universități/programe ca urmare a proceselor întreprinse în vederea obținerii acreditării EAPAA.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul acestuia:www.nispa.org/paquality

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!