Managementul resurselor umane

Formăm profesioniști din 1996.

CE ÎNSEAMNĂ Managementul resurselor umane?

Programul de masterat urmărește dezvoltarea de competențe de specialitate pentru absolvenții de licență care intenționează să se angajeze în servicii de resurse umane din sectorul public/non-profit, dar și pentru angajații din sectorul public/non-profit și persoane din afara acestor sectoare care doresc să acceadă în funcții de conducere ce presupun munca cu angajații aflați în subordine directă.

Obiectivele programului sunt:

  • Dezvoltarea competențelor în domeniul resurselor umane astfel încât absolvenții programului să performeze în mod flexibil, adaptativ și creativ într-un domeniu fundamental pentru orice organizație.
  • Formarea de specialiști în domeniul managementului resurselor umane, cu accent pe specificul acestui domeniu ocupațional existent în sectorul public/non-profit, acesta fiind singurul masterat existent la nivel național care-și propune să dezvolte studenților competențe și abilități în acest sector.
  • Dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe din domeniul administrării și gestionării resurselor umane din sectorul public (de exemplu: recrutarea, selectarea, integrarea, motivarea, pregătirea şi perfecționarea personalului, recompensarea, relațiile de muncă şi negocierea, mentoring-ul și coaching-ul angajaților, formarea profesională și training-ul, managementul și planificarea carierei, şi sistemele de informații privind personalul).

Structura programului este de 4 semestre, abordarea educațională fiind una interdisciplinară în care studentul este transpus în postura viitorului specialist din sectorul public/non-profit care trebuie să utilizeze un ansamblu de cunoștințe și practici în situații concrete din domeniul resurselor umane. Procesul educațional axat pe comunicare și pe implicarea masteranzilor în diverse activități (studii de caz, jocuri de rol, simulări ale unor training-uri/sesiuni de formare profesională, evaluări și auto-evaluări, testări, consiliere profesională, mentoring, planificarea carierei, ș.a.m.d) urmărește asigurarea competențelor și abilităților practice specifice unui bun profesionist în domeniul resurselor umane.

Linkuri importante

  • Plan de învățământ
  • Cursuri
  • Calendarul admiterii
  • Acte necesare înscriere
  • Regulamente
  • Taxe

CE POT FACE DUPĂ FACULTATE?

Absolventul este specialist în managementul resurselor umane, iar curricula specializării oferă flexibilitatea și deschiderea necesară pentru ca absolvenții să își poată dezvolta o carieră în sectorul public și non-profit. În plus, programul le oferă absolvenților competențe care pot fi folosite și în sectorul privat, în funcții specifice. Funcțiile posibile pe care absolvenții le pot ocupa sunt: manager resurse umane, director de resurse umane, șef serviciu resurse umane, expert resurse umane, inspector resurse umane, manager public, administrator public, secretar unitate administrativ-teritorială, expert consiliere şi evaluare competențe, trainer.

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!