Premiile Excellentia, Ediția a IX-a

Stimați profesori și studenți!

 

Cu această ocazie dorim să vă anunțăm faptul că astăzi se dă startul nominalizărilor pentru Premiile Excellenția! Pentru a putea nominaliza accesați linkul de mai jos sau scanați codul QR.

Pentru mai multe detalii despre depunerea nominalizărilor și desfășurarea voturilor, vă invităm să consultați Regulamentul Premiilor Excellentia!

Calendarul Premiilor Excellentia:

→ 9-16 (ora 18:00) mai – perioada de nominalizări

→ 18-23 mai – depunerea dosarelor de către candidați

→ 18-27 mai – desfășurarea voturilor

→ 24-27 mai – evaluarea dosarelor de către comisii

 

·      Selectarea câștigătorilor Premiilor Excellentia se va realiza în 3 etape:

1. Nominalizaea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice universitare

Timp de 8 zile, toți studenții (licență, masterat, doctorat) comunității Universității Babeș-Bolyai pot trimite nominalizări pentru fiecare categorie, completând formularul disponibil pe site-ul oficial CSUBB. Fiecare persoană va putea nominaliza maximum 2 persoane pentru fiecare categorie Excellentia (i.e. maximum 2 studenți, maximum 2 studenți doctoranzi, maximum 2 cadre universitare didactice) din facultatea în cadrul căreia este înmatriculată.

 

2. Procedura de vot

Pentru fiecare facultate, toate persoanele nominalizate vor putea fi votate de către membrii comunității academice. Votul va fi organizat electronic, pe site-ul oficial CSUBB.

 

3. Jurizarea studenților și a cadrelor universitare 

Comisia de Evaluare de la nivelul fiecărei facultăți va evalua dosarul de activitate al fiecărei persoane nominalizate. Punctajul maxim acordat de comisie este de 100 de puncta.

 

https://csubb.stud.ubbcluj.ro/premiile-excellentia/

Vă dorim mult succes!

 

————————————————————————–

————————————————————————–

 

Tisztelt Tanárok és Diákok!

 

Ezen alkalommal szeretnénk meghirdetni, hogy a mai nap folyamán lehetőség nyílik az Excellentia Díjra való  jelölések benyújtásához! A jelöléshez szükséges információk, illetve maga a jelölési cédula eléréséhez kérjük, hogy kattintsanak a következő linkre vagy szkenneljék be a QR kódot.

További információkért kérjük, hogy vegyék figyelembe az Excellentia Díj szabályzatát! (LINK)

 

Az Excellentia Díj naptára:

→ május 9-16 (18:00 óra) – jelölések benyújtásának időszaka

→ május 18-23 – dossziék leadása, beküldése a jelöltek által

→ május 18-27 – szavazások lezajlása

→ május 24-27 – a dossziék ellenőrzése a bizottságok által

 

·      Az Excellentia Díj nyertesének kiválasztása 3 szakaszban fog lezajlani:

 

1. A diákok, doktori hallgatók, illetve egyetemi oktatók jelölése.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem közösségének összes diákjának (alapképzés, mesterképzés, doktori iskola) lehetőségében áll benyújtani a jelöléseket az összes kategóriában, nyolc napon keresztül, kitöltve a CSUBB honlapján található űrlapot. Minden egyes személy maximum 2 egyént tud jelölni a díjra, minden kategória esetében (pl. maximum 2 diákot, maximum 2 doktori hallgatót, maximum 2 egyetemi oktatót) azon karon belül, ahol a jelölést leadó diák be van iratkozva.

2. A szavazás lebonyolítása

Minden kar esetében, az összes jelöltet az egyetem teljes közösségének lehetőségében áll majd megszavazni. A szavazás elektronikus formátumban fog majd megvalósulni, a CSUBB hivatalos oldalának keretén belül.

3. A diákok és egyetemi oktatók bírálása

A jelölt személyek által beküldött dossziék és iratok bírálásáért, az összes kar keretén belül felállított Elbírálási Bizottság fog majd felelni. Ezen elbírálás nyomán, a bizottság által adott maximális elérhető pontszám: 100 pont.

 

https://csubb.stud.ubbcluj.ro/premiile-excellentia/

Sok szerencsét kívánunk mindenkinek!

 

————————————————————————–

————————————————————————–

 

Sehr geehrte Lehrkräfte und Studierende,

 

Hiermit möchten wir bekannt geben, dass die Nominierungszeitspanne für die Excellentia Preisverleihung heute beginnt! Um zu nominieren, klicken Sie auf den folgenden Link oder scannen Sie den folgenden QR-Code.

 

Für weitere Infos bezüglich der Nominierungs- und Abstimmungsprozedur, laden wir Sie ein die Vorschrift der Excellentia Preisverleihung unter dem folgenden Link zu konsultieren: (de pus link)

 

Der Kalender der Excellentia Preisverleihung:

→ 9.-16. Mai (18:00 Uhr) – Nominierungszeitspanne

→ 18.-23. Mai – Einreichung der Kandidatendossiers

→ 18.-27. Mai – Abstimmungzeitspanne

→ 24.-27. Mai – Bewertung der Dossiers von den Kommissionen

 

·      Die Auswahl der Gewinner der Excellentia Preise erfolgt in 3 Phasen:

1. Die Nominierung von Studierende, Doktoranden und Lehrkräften

In einem Zeitraum von 8 Tagen können alle Studierende (Bachelor, Master, Doktorat) der Babeș-Bolyai Universitätsgemeinschaft Nominierungen für jede Kategorie einreichen und das Formular ausfüllen, das auf der offiziellen CSUBB-Website verfügbar ist.  Jede Person kann maximal 2 Personen für jede Excellentia-Kategorie (d.h. maximal 2 Studierende, maximal 2 Doktoranden, maximal 2 Lehrkräfte) aus der Fakultät, an der sie eingeschrieben ist, nominieren.

2. Abstimmungsverfahren

Für jede Fakultät können alle Nominierten von Mitgliedern der akademischen Gemeinschaft gewählt werden. Die Abstimmung wird elektronisch auf der offiziellen CSUBB-Website organisiert.

3. Beurteilung von Studenten und Lehrkräften

Die Evaluierungskommission auf der Ebene jeder Fakultät bewertet den Aktivitätsdossier jeder nominierten Person. Die maximale Punktzahl, die von der Kommission vergeben sein kann, beträgt 100 Punkte.

 

https://csubb.stud.ubbcluj.ro/premiile-excellentia/

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!