Studii postdoctorale

Formăm profesioniști din 1996.

Informații esențiale

În perioada 21 ianuarie-5 februarie 2020 Școala Doctorală de Administrație și Politici Publice desfășoară un concurs de admitere în școala doctorală a unui cercetător postdoctoral, pentru o perioadă de 24 de luni, începând cu 10 februarie 2020.

Metodologia pe baza căreia se desfășoară admiterea cercetătorilor post-doctorali:

Actele necesare înscrierii pentru a participa la concursul de admitere:

  1. Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);
  2. Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 2)
  3. Acceptul scris al mentorului, coordonator de doctorat din cadrul SDAPP;
  4. Cartea de identitate (copie xerox);
  5. Diploma de licență (copie xerox);
  6. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  7. Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentruconformare cu originalul;
  8. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute.

Înscrierea se face la secretariatul Școlii Doctorale de Administrație și Politici Publice de la sediul FSPAC, Str. Traian Mosoiu, nr. 71, în intervalul orar 10.00-15.00, până inclusiv în data de 5 februarie. Persoana de contact este d-na Cristina Ciupei.

Interviul este programat pentru data de 6 februarie 2020, de la ora 10.00, în sala IV/6, Str. Traian Mosoiu, nr. 71. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatului și vor fi soluționate de o comisie de contestații.

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!