Finalizarea studiilor

Formăm profesioniști din 1996.

Licență iulie 2024

Contact ZI: Diana Damian, damian@fspac.ro

Contact ID: Cristina Ciupei, ciupei@fspac.ro

Calendar examen licență

Înscrieri: 07.06-25.06.2024, ora 23.59 – https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Proba scrisă: 01.07.2024

Susținerea lucrării:

 • Cluj-Napoca, ZI și ID – 03.07.2024
 • Extensiile Bistrița, Satu Mare, Sf. Gheorghe – 04.07.2024
 • Extensia Reșița : 03.07.2024

Studiile de licenţă se finalizează printr-un examen de licență format din următoarele probe:

Specializarea Administrație Publică
Specializarea Leadership în Sectorul Public
 • Examen scris din două discipline fundamentale studiate în cadrul programului: Public management și Leadership. Examenul scris durează trei ore. (10 credite)
 • Prezentarea și susținerea lucrării de licență (10 credite)
!!! Realizarea lucrării de licență – Cerințe (toate specializările) !!!

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se generează direct în platformă)
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original)
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • Carte de identitate (copie simplă)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate) – (se vor aduce la secretariat)
 • Atestat de competenţă lingvistică – calificativ general minim B1
 • Lucrarea de licență (se încarcă doar online, pe platformă)
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 • Suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
  • Taxa de 1.000 RON:
   • În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie)
   • În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei anide la data absolvirii
   • Se achita la casieria facultății.

Important de știut

 • Finalizarea studiilor prin examenul de licență se face în luna iulie a anului universitar în care studenții absolvă programul de licență. Studenții care sunt absolvenți în luna iulie dar nu doresc să își susțină imediat licența, pot face acest lucru și în sesiunea din luna februarie a anului următor.
 • Examenul de licență poate fi susținut gratuit de 2 ori (sesiunea din iulie și februarie, neprezentarea înseamnă o șansă pierdută).
 • Absolvenții UBB care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, dar nu mai târziu de trei ani universitari numărați începând cu sesiunea din anul următor absolvirii, au dreptul să se înscrie atât în sesiunea din iulie, cât și în cea din septembrie/februarie. Ei se pot prezenta la probe fără taxă în cele două sesiuni consecutive (iulie, septembrie/februarie). În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei ani universitari de la data absolvirii, se percepe taxă de înscriere. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iulie, septembrie/februarie), acestea pot fi susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente (1.000 lei).

Masterat iulie 2024

Contact ZI: Oana Dăian, daian@fspac.ro
Contact IFR: Cristina Ciupei, ciupei@fspac.ro

Calendar susținere disertație (februarie):

Înscrieri: 07.06-26.06.2024, ora 23.59 – https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/
Susținerea lucrării: 02.07.2024

Finalizarea studiilor de master se realizează prin susținerea lucrării de disertație (10 credite). Lucrarea de disertație se întocmește respectând aceleași cerințe științifice ca și în cazul lucrării de licență însă așteptarea este ca cercetarea abordată să aibă un grad mai mare de complexitate și originalitate.

 !!! Realizarea lucrării de disertație – Cerințe !!!

Acte necesare pentru înscriere

 • cerere tip de înscriere – se va descărca automat de pe platformă, se va semna și se va reatașa pe platformă;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (ambele fata-verso) (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original pentru studenții care au susținut licența la altă universitate decât UBB (dacă acestea sunt la dosarul dvs. personal la Biroul Masterate FSPAC, acestea vor fi încărcate de secretariat)
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (ambele fata-verso) (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original (dacă acestea sunt la dosarul dvs. personal la Biroul Masterate FSPAC, acestea vor fi încărcate de secretariat)
 • Certificatul de naștere în copie PDF
 • Cartea de identitate în copie PDF
 • Lucrarea de disertație, în format electronic;
 • Declarație pe proprie răspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiată
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)
 • Acceptul coordonatorului științific va fi trimis secretariatului de către profesorul coordonator
 • Două fotografii tip buletin de identitate (numai pentru absolvenții școlarizați în baza Legii nr. 84/1995, respectiv în baza Legii nr. 288/2004)

Suplimentar, doar pentru studenții străini:

 • Pașaport – copie PDF
 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, avizul ministerului in copie PDF (pentru absolvenții care au fost admiși la studii pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, a scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului, a avizului ministerului etc.) ( dacă acestea sunt la dosarul dvs. personal la Biroul Masterate FSPAC, acestea vor fi încărcate de secretariat )

Important de știut

 • Finalizarea studiilor se face în luna iulie a anului universitar în care studenții absolvă programul de masterat. Studenții care sunt absolvenți în luna iulie dar nu doresc să își susțină imediat disertația, pot face acest lucru și în sesiunea din luna februarie a anului următor.
 • Disertația poate fi susținută gratuit de 2 ori (sesiunea din iulie și februarie, neprezentarea înseamnă o șansă pierdută).
 • Absolvenții UBB care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, dar nu mai târziu de trei ani universitari numărați începând cu sesiunea din anul următor absolvirii, au dreptul să se înscrie atât în sesiunea din iulie, cât și în cea din februarie. Ei se pot prezenta la probe fără taxă în cele două sesiuni consecutive (iulie, februarie). În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei ani universitari de la data absolvirii, se percepe taxă de înscriere de 1.000 de lei.
 • În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iulie, februarie), acestea pot fi susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente.

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!